Meiczinger Mónika

BezárA dolgozat benyújtója Meiczinger Mónika
Cím: Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése
Cím angolul: The development of environmental friendly, multifunctional fertilizer additives
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Marton Gyula †, Dr. Horváth Géza
Opponens1: Dr. Szakál Pál bírálata
Opponens2: Dr. Vatai Gyula bírálata
Válasz1: Válasz dr. Szakál Pál bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Vatai Gyula bírálatára
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011