uOC Doktori disszertációk

Bagladi Orsolya

BezárA dolgozat benyújtója Bagladi Orsolya
Cím: Magyar gombanevek nyelvészeti elemzése
Cím angolul: Linguistic analysis of Hungarian fungus names
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: dr. Révay Valéria
Opponens1: Dr. Nyirkos István bírálata
Opponens2: Dr. Szabó T. Attila bírálata
Válasz1: Válasz a bírálatokra
Kulcsszavak: népi gombanevek, kognitív nyelvészet, gombanévtörténet, funkcionális-szerkezeti elemzés, szóföldrajz,
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011