uOC Doktori disszertációk

Balogh Ágnes

BezárA dolgozat benyújtója Balogh Ágnes
Cím: Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?
Cím angolul: Cultural intelligence – the key competence of the twenty-first century
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Gaál Zoltán
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011