Jerkus Tibor Istvánné

BezárA dolgozat benyújtója Jerkus Tibor Istvánné
Cím: Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben
Cím angolul: Neologisms in the Hungarian language for economic purposes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Ablonczyné dr. Mihályka Lívia
Opponens1: Dr. Lendvai Endre bírálata
Opponens2: Dr. Ortutay Katalin bírálata
Válasz1: Válasz dr. Lendvai Endre bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Ortutay Katalin bírálatára
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011