Nagy Ágota Kinga

BezárA dolgozat benyújtója Nagy Ágota Kinga
Cím: Deutsch-jiddischer Sprachenkontakt am Beispiel der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930-er Jahre.
Cím angolul: German-Yiddish language contact in the German-Jewish press of Czernovitz the 1930s
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Földes Csaba
Opponens1: Dr. Gerner Zsuzsanna bírálata
Opponens2: Dr. Tóth József bírálata
Válasz1: Válasz dr. Gerner Zsuzsanna bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Tóth József bírálatára
Kulcsszavak: Német-jiddis nyelvkontaktus az 1930-as évekbeli csernovici német nyelvű zsidó sajtó nyelvében
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011