Huszka Balázs

BezárA dolgozat benyújtója Huszka Balázs
Cím: Heuristischer Zugriff auf die Schalldynamik unter besonderer Berücksichtigung der Pseudosegmentalia des Deutschen. Probleme, Methode und Daten.
Cím angolul: A heuristic approach to dynamics of the sound structure, especially of the German pseudosegmentalia. Problems, method and data.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Földes Csaba
Opponens1: Dr. Kertész András bírálata
Opponens2: Dr. Tóth József bírálata
Válasz1: Válasz a bírálatokra
Kulcsszavak: A hanghullám heurisztikus megközelítése, különös tekintettel a német nyelv pszeudó-szegmentális hangszerkezetére. Problémák, módszer és adatok.
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011