Murányiné Zagyvai Márta

BezárA dolgozat benyújtója Murányiné Zagyvai Márta
Cím: Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus.
Cím angolul: A contrastive lexicological and lexicographical analysis of German and Hungarian acronyms based on a terminology corpus of analytical chemistry
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Földes Csaba
Opponens1: Dr. Brdar-Szabó Rita bírálata
Opponens2: Dr. Tóth József bírálata
Válasz1: Válasz a bírálatokra
Kulcsszavak: Német és magyar mozaikszók egybevető lexikológiai és lexikográfiai vizsgálata analitikai kémiai szaknyelvi korpusz alapján
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011