uOC Doktori disszertációk

Badics Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Badics Tamás
Cím: Arbitrázs és martingálmérték
Cím angolul: Arbitrage and martingale measure
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Medvegyev Péter
Benyújtás éve: 2012 Védés éve: 2012 Elfogadás éve: 2012