Csay Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Csay Tamás
Cím: Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata
Cím angolul: Preparation of complexes with isoindoline like ligands and investigation of their enzime mimic reactions
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Speier Gábor, dr. Kaizer József
Benyújtás éve: 2012 Védés éve: 2012 Elfogadás éve: 2012