uOC Doktori disszertációk

Bíró Szabolcs

BezárA dolgozat benyújtója Bíró Szabolcs
Cím: Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Cím angolul: Production and study of properties of chemically stabilized rubberbitumens
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Konzulens(ek): Dr. Deák Gyula
Kulcsszavak: bitumen, gumibitumen, kémiailag stabilizált gumibitumen, nedves eljárás, reológia, asphalt, rubberbitumen, asphalt rubber, chemically stabilized rubberbitumen, wet process, rheology, Bitumen, Gummibitumen, chemisch stabilisierte Gummibitumen, plieren Abhandlung, Rheologie
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005