Kripli Balázs

BezárA dolgozat benyújtója Kripli Balázs
Cím: Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata
Cím angolul: Investigation of some superoxide dismutase and catalase models
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Speier Gábor
Opponens1: Dr. Besenyei Gábor
Opponens2: Dr. Deli József
Benyújtás éve: 2012 Védés éve: 2012 Elfogadás éve: 2012