Kurdi Róbert

BezárA dolgozat benyújtója Kurdi Róbert
Cím: Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben
Cím angolul: Spread mechanism of chiral informatios in alkylcobalt tricarboyl phosphine complexes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Bencze Lajos
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008