Nagy Sándor

BezárA dolgozat benyújtója Nagy Sándor
Cím: Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata
Cím angolul: The study of dielectric, magnetic and transport properties of dipolar fluids
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Szalai István
Benyújtás éve: 2012 Védés éve: 2012 Elfogadás éve: 2012