uOC Doktori disszertációk

Baranyai Eszter

BezárA dolgozat benyújtója Baranyai Eszter
Cím: Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére
Cím angolul: The impact of environmental variables on the structure of crustacean communities
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Padisák Judit, dr. G.-Tóth László
Opponens1: Dr. Korponai János
Opponens2: Dr. Józsa János
Benyújtás éve: 2012 Védés éve: 2012 Elfogadás éve: 2012