Németh Dóra

BezárA dolgozat benyújtója Németh Dóra
Cím: Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával
Cím angolul: Manufacture of biosorbents based on modified cellulose fibres from agricultural wastes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Marton Gyula †, Bélafiné dr. Bakó Katalin
Opponens1: Dr. Cséfalvay Edit
Opponens2: Dr. Kónya Zoltán
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013