Kasza Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Kasza Tamás
Cím: Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)
Cím angolul: Isomerization of bio-paraffins (Secret)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hancsók Jenő
Opponens1: Dr. Bubálik Márk
Opponens2: Dr. Paál Zoltán
Kulcsszavak: bio-motorhajtóanyagok, biogázolaj, izomerizáció, bio-fuels, biogasoil, isomerization, biocarburants, biogasoil, isomérisation, био-топливо, биогазоили, изомеризации
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013