Szűcs Péter

BezárA dolgozat benyújtója Szűcs Péter
Cím: Az erózió lépték függése
Cím angolul: Scale dependence of erosion
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok DI
Témavezető: Dr. Sisák István
Opponens1: Dr. Farsang Andrea bírálata
Opponens2: Dr. Szalai Zoltán bírálata
Válasz1: Válasz dr. Farsang Andrea bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Szalai Zoltán bírálatára
Kulcsszavak: Skalierung der Erosionsprozesse
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013