Szabóné dr. Bárdos Erzsébet

BezárA dolgozat benyújtója Szabóné dr. Bárdos Erzsébet
Cím: Néhány X–CH2–CH(NH 2 )COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása
Cím angolul: Heterogeneous photocatalytic degradation of some X–CH2–CH(NH 2 )COOH amino acids
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Horváth Attila
Opponens1: Dr. Demeter Attila
Opponens2: Dr. Dombi András
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013