uOC Doktori disszertációk

Árpád István

BezárA dolgozat benyújtója Árpád István
Cím: Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Timár Imre
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013