uOC Doktori disszertációk

Balogh Szabolcs

BezárA dolgozat benyújtója Balogh Szabolcs
Cím: Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal
Cím angolul: Asymmetric catalytic reactions using modular phosphine-phosphoramidite ligands
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Bakos József
Opponens1: Dr. Besenyei Gábor
Opponens2: Dr. Tungler Antal
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013