Beck Ádám

BezárA dolgozat benyújtója Beck Ádám
Cím: Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)
Cím angolul: Improving thequality of triglyceride based motor fuels (Secured until 2018.)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hancsók Jenő
Opponens1: Dr. Holló András
Opponens2: Dr. Nagy Endre
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2013 Elfogadás éve: 2013