uOC Doktori disszertációk

Cserveni-Szücs Réka

BezárA dolgozat benyújtója Cserveni-Szücs Réka
Cím: A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója
Cím angolul: Re-visiting the inheritance of scale pattern of common carp (Cyprinus carpio L.)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI
Témavezető: Dr. Bercsényi Miklós, dr. Nagy Szabolcs, dr. Orbán László
Opponens1: Dr. Kovács Balázs bírálata
Opponens2: Dr. Magyary István bírálata
Válasz1: Válasz dr. Kovács Balázs bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Magyary István bírálatára
Benyújtás éve: 2013 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014