Egedy Attila

Bezár



A dolgozat benyújtója Egedy Attila
Cím: Kevert vegyipari berendezések modellezési eszköztárának bővítése
Cím angolul: Extending the model set of stirred vessels
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Chován Tibor, dr. Varga Tamás
Opponens1: Dr. Csukás Béla
Opponens2: Dr. Szepesi L. Gábor
Kulcsszavak: cellás modellezés, struktúra identifikáció, videó feldolgozás, CFD modell validálás, compartment model, video processing, CFD model, Zellenmodellierung, Strukturidentifizierung, Video Erarbeitung, Validierung eines CFD-Modells
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.516
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014