Molnár Eszter

BezárA dolgozat benyújtója Molnár Eszter
Cím: Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel
Cím angolul: Separation of galacturonic acid by electrodialysis
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Opponens1: Dr. Hodúr Cecília
Opponens2: Dr. Márki Edit
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.517
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014