Szűcsné Cserépi Stefánia

BezárA dolgozat benyújtója Szűcsné Cserépi Stefánia
Cím: Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban
Cím angolul: Synthesis of chiral phosphorous ligands and their application in catalytic asymmetric hydroformylation
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Bakos József
Opponens1: Dr. Mika László Tamás
Opponens2: Dr. Rábai József
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.520
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014