Ollár Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Ollár Tamás
Cím: A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára
Cím angolul: The effect of the sulfur mobility over sulfide catalysts in thiophene desulphurisation process
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Tétényi Pál
Opponens1: Dr. Hannus István
Opponens2: Dr. Kalló Dénes
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.531
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014