Neumanné Virág Ildikó

BezárA dolgozat benyújtója Neumanné Virág Ildikó
Cím: Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel
Cím angolul: Impacts of the integration on trade of EU members - The impact of the integration on the trade of EU members-approach with gravity model
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Elekes Andrea
Opponens1: Dr. Bertalan Péter bírálata
Opponens2: Dr. Majoros Pál bírálata
Válasz1: Válasz dr. Bertalan Péter bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Majoros Pál bírálatára
Kulcsszavak: gravitációs modell, regionális kereskedelmi egyezmények,kereskedelem , EU bővítés, panelelemzés, gravity model, regional trade agreements, trade, EU enlargement, paneldata, Gravitationsmodel, Handel, EU-Erweiterung, Regionale Handelsabkommen, Paneldatenanalyse
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.535
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014