Szoboszlai Zsolt

BezárA dolgozat benyújtója Szoboszlai Zsolt
Cím: Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)
Cím angolul: Investigation of hydroisomerization of low carbon number n-paraffins (Secured until 2019)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hancsók Jenő
Opponens1: Dr. Gyenis János
Opponens2: Dr. Kovács Ferenc
Kulcsszavak: könnyű benzin, izomerizálás, kéntelenítés, benzoltartalom-csökkentés,normál-, izo- és ciklo-paraffinok, szulfátozott/fém-oxid, nemesfém tartalmú katalizátor, egylépéses/szimultán izomerizálás, oktánszám, light naphtha, isomerization, benzene reduction, normal-, iso- and cycloparaffins, desulphurization, sulfated metal-oxide, supported noble metal catalysts, one step and two steps isomerization, octane number, Leichtbenzin isomerisierung, Benzolreduktion, normal-, iso-und cycloParaffinen, Entschwefelung, Pt/SO42-/ZrO2, Pt/Al2O3/Cl, Pt/H-Mordenit Katalysator, Isomerisierung in einem Schritt oder in zwei Schritten, Oktanzahl
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.536
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014