uOC Doktori disszertációk

Banász Zsuzsanna

BezárA dolgozat benyújtója Banász Zsuzsanna
Cím: A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése
Cím angolul: Macro- and micro-level analysis of the spread of solar photovoltaic cells
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Telcs András
Opponens1: Dr. Csáfor Hajnalka bírálata
Opponens2: Dr. Török Attila bírálata
Válasz1: Válasz dr. Csáfor Hajnalka bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Török Attila bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.539
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014