Osváthné Pápai Zsuzsa

BezárA dolgozat benyújtója Osváthné Pápai Zsuzsa
Cím: Módosított Gauss-fügvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására
Cím angolul: Application of modified Gaussian functions for describing chromatographic elution curves
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Pap Tamás
Benyújtás éve: 2002 Védés éve: 2002 Elfogadás éve: 2002