Kiss Judit

BezárA dolgozat benyújtója Kiss Judit
Cím: Mátrix-alapú logikai projekttervezési keretrendszer
Cím angolul: Matrix-based logic planning framework for projects
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
Opponens1: Dr. Görög Mihály bírálata
Opponens2: Dr. Raffai Mária bírálata
Válasz1: Válasz dr. Görög Mihály bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Raffai Mária bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.540
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014