uOC Doktori disszertációk

Bogdány Eszter

BezárA dolgozat benyújtója Bogdány Eszter
Cím: Átadni tudni kell! Vezető szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban
Cím angolul: It’s time to learn how to pass the baton! Passing the leadership in Hungarian small-and medium sized enterprises
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Csizmadia Tibor
Opponens1: Dr. Gyökér Irén bírálata
Opponens2: Salamonné dr. Huszty Anna bírálata
Válasz1: Válasz dr. Gyökér Irén bírálatára
Válasz2: Válasz Salamonné dr. Huszty Anna bírálatára
Kulcsszavak: A Digitools linken olvasható a szerző nyilatkozata
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.543
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014