Horváth Barnabás

BezárA dolgozat benyújtója Horváth Barnabás
Cím: Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata
Cím angolul: The study of linear and nonlinear dielectric properties of molecular and complex fluids
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Szalai István
Opponens1: Dr. Bakó Imre
Opponens2: Dr. Imre Attila
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.554
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014