Seress Gábor László

BezárA dolgozat benyújtója Seress Gábor László
Cím: Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus)
Cím angolul: Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Liker András
Opponens1: Dr. Barta Zoltán
Opponens2: Dr. Pogány Ákos
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.556
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014