Kucserka Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Kucserka Tamás
Cím: A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban
Cím angolul: The role of microscopic fungi in leaf litter decomposition in Hungarian streams
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Padisák Judit
Opponens1: Dr. Balogh Csilla
Opponens2: Dr. Magyar Donát
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.564
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014