uOC Doktori disszertációk

Benkő Attila

BezárA dolgozat benyújtója Benkő Attila
Cím: Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata
Cím angolul: Theoretical and practical examination of bin packing and scheduling problems
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Informatikai Tudományok DI
Témavezető: Dr. Dósa György
Opponens1: Dr. Imreh Csanád bírálata
Opponens2: Dr. Iványi Antal bírálata
Válasz1: Válasz dr. Imreh Csanád bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Iványi Antal bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2014.566
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2014 Elfogadás éve: 2014