Borbély Tibor

Bezár



A dolgozat benyújtója Borbély Tibor
Cím: Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása
Cím angolul: Optimal design of heat store filled with solid material
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Timár Imre
Opponens1: Dr. Gyenis János
Opponens2: Dr. Kiss Endre
Benyújtás éve: 2014 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015