Nagy Roland

BezárA dolgozat benyújtója Nagy Roland
Cím: Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig)
Cím angolul: Syntheses and investigation of nonionic surfactants based on vegetable oil for enhanced oil recovery (Secured until 2020)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Opponens1: Dr. Sági Richárd
Opponens2: Dr. Széchy Gábor
Kulcsszavak: kémiai harmadlagos kőolajkitermelés, nemionos tenzid, tenzidkompozíció, módszerfejlesztés, kölcsönhatás, chemical enhanced oil recovery (CEOR), non-ionic surfactant, surfactant mixtures, method development, interaction , chemische tertiäre Erdölausförderung, nichtionische Tenside, Tensidkomposition, Methodenentwicklung, Wechselwirkung
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.574
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015