Szabóné Veres Tünde

BezárA dolgozat benyújtója Szabóné Veres Tünde
Cím: A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai
Cím angolul: The philosophy of transfer pricing and aspects of its application
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Dimény Erzsébet
Opponens1: Dr. Musinszki Zoltán bírálata
Opponens2: Dr. Pupos Tibor bírálata
Válasz1: Válasz dr. Musinszki Zoltán bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Pupos Tibor bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.576
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015