B.Tóth Szabolcs

BezárA dolgozat benyújtója B.Tóth Szabolcs
Cím: Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban
Cím angolul: Quantitative and qualitative analysis of mycotoxins in food samples
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI
Témavezető: Dr. Pál László
Opponens1: Dr. Felinger Attila bírálata
Opponens2: Dr. Horváth Krisztián bírálata
Válasz1: Válasz dr. Felinger Attila bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Horváth Krisztián bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.577
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015