Szarka Zsolt

BezárA dolgozat benyújtója Szarka Zsolt
Cím: Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata nitrogénbázisok jelenlétében
Cím angolul: Homogeneous catalytic carbonylation reactions in the presence of nitrogen containing reagents
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Skodáné dr. Földes Rita
Benyújtás éve: 2002 Védés éve: 2002 Elfogadás éve: 2002