Fejes Lászlóné Utasi Anett

BezárA dolgozat benyújtója Fejes Lászlóné Utasi Anett
Cím: Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése
Cím angolul: Advanced environmental impact assessment method
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Rédey Ákos
Opponens1: Dr. Bulla Miklós
Opponens2: Dolgosné dr. Kovács Anita
Kulcsszavak: környezetállapot-értékelés, mennyiségi módszer, informatív környezetminősítő index, environmental impact assessment, quantitative methods, informative environment qualifying index, Umweltfolgenabschätzung, quantitative Methoden, informative Umweltbewertungs-Index
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.582
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015