Vajda Balázs

BezárA dolgozat benyújtója Vajda Balázs
Cím: Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata
Cím angolul: Study on two-chamber microbial fuel cells
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Opponens1: Dr. Hodúr Cecília
Opponens2: Dr. Varga Károly
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.588
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015