uOC Doktori disszertációk

Aranyi Nikolett Réka

BezárA dolgozat benyújtója Aranyi Nikolett Réka
Cím: Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agronómiai elemzése
Cím angolul: Examination of cytology and agronomical traits of wheat-barley introgression lines
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Festetics DI
Témavezető: Dr. Hoffmann Borbála
Opponens1: Dr. Cseuz László bírálata
Opponens2: Dr. Varga Balázs bírálata
Válasz1: Válasz dr. Cseuz László bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Varga Balázs bírálatára
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.589
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015