Kondor Anett

BezárA dolgozat benyújtója Kondor Anett
Cím: Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel
Cím angolul: Determination of physicochemical properties by gas chromatographic methods
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Dallos András
Opponens1: Dr. Borosy András
Opponens2: Dr. Hajós Péter
Kulcsszavak: kromatográfia, adszorpció, fázis egyensúly, felületi energia, reakció kinetika, bioetanol
DOI azonosító: 10.18136/PE.2015.591
Benyújtás éve: 2015 Védés éve: 2015 Elfogadás éve: 2015