Madarász Eszter

BezárA dolgozat benyújtója Madarász Eszter
Cím: Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.
Cím angolul: Network analysis in tourism. The network of actors in a tourism destination based on Veszprém Tourism Association.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Telcs András
Opponens1: Dr. Aubert Antal bírálata
Opponens2: Dr. Nemeslaki András bírálata
Válasz1: Válasz dr. Aubert Antal bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Nemeslaki András bírálatára
Kulcsszavak: társadalmi kapcsolathálózat elemzés, TDM szervezet, desztináció menedzsment, turisztikai desztináció, social network analysis, DMO organisation, destination management, tourism destination, soziale Netzwerkanalyse, Destination Management Organisation, Destiantionmanagement, touristische Destination
DOI azonosító: DOI:10.18136/PE.2016.604
Benyújtás éve: 2016 Védés éve: 2016 Elfogadás éve: 2016