Menyhárt László

BezárA dolgozat benyújtója Menyhárt László
Cím: Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei
Cím angolul: The effect of leveling error of the pyranometer on the measured value of global radiation and the possibilities of the detection of the error
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Festetics DI
Témavezető: Dr. Anda Angéla
Opponens1: Dr. Dunkel Zoltán bírálata
Opponens2: Wantuchné dr. Dobi Ildikó bírálata
Válasz1: Válasz dr. Dunkel Zoltán bírálatára
Válasz2: Válasz Wantuchné dr. Dobi Ildikó bírálatára
Kulcsszavak: Die Wirkung von dem falschen Ebnen des Piranometers auf die gemessene Werten der Globalstrahlung und die Möglichkeiten von der Bezeichnung der Fehler
DOI azonosító: DOI:10.18136/PE.2016.610
Benyújtás éve: 2016 Védés éve: 2016 Elfogadás éve: 2016