uOC Doktori disszertációk

Bocsi Róbert

BezárA dolgozat benyújtója Bocsi Róbert
Cím: Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban
Cím angolul: Microalgae cultivation in laboratory and outdoor flat panel photo-bioreactors
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Horváth Géza, Rippelné Dr. Pethő Dóra
Opponens1: Dr. Keresztényi István bírálata
Opponens2: Dr. Varga Károly bírálata
Válasz1: Válasz dr. Keresztényi István bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Varga Károly bírálatára
DOI azonosító: DOI: 10.18136/PE.2016.641
Benyújtás éve: 2016 Védés éve: 2017 Elfogadás éve: 2017