uOC Doktori disszertációk

Csuti Péter

BezárA dolgozat benyújtója Csuti Péter
Cím: Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése
Cím angolul: The characterization of the photometry and colorimetry of light emitting diodes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Informatikai Tudományok DI
Témavezető: Dr. Schanda János ✝, Dr. Hangos Katalin
Opponens1: Dr. Ábrahám György bírálata
Opponens2: Dr. Poppe András bírálata
Válasz1: Válasz dr. Ábrahám György bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Poppe András bírálatára
DOI azonosító: DOI: 10.18136/PE.2016.642
Benyújtás éve: 2016 Védés éve: 2017 Elfogadás éve: 2017