uOC Doktori disszertációk

Bakó Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Bakó Tamás
Cím: A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre
Cím angolul: The impact of wages on job search and on work effort at the workplace
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Köllő János
Opponens1: Dr. Gábor R. István bírálata
Opponens2: Dr. Noszkay Erzsébet bírálata
Válasz1: Válasz dr. Gábor R. István bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Noszkay Erzsébet bírálatára
DOI azonosító: DOI:10.18136/PE.2017.652
Benyújtás éve: 2017 Védés éve: 2017 Elfogadás éve: 2017